Fotky z instalací

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

ochrana přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů


OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH

ochrana stejnosměrné trakční sítě, trakčních vozidel a zařízení v DC sítích


OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

ochrana venkovního vedení NN, domovních přípojek, rozvaděčů, distribučních transformátorů apod.


OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech


Naše produkty dodány do těchto zemí

 • Česká Republika
 • Slovensko
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Slovinsko
 • Austrálie
 • Singapur
 • Turecko
 • Francie
 • Gruzie
 • Německo
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Španělsko
 • Norsko
 • Estonsko
 • Maďarsko
 • Švédsko
 • Itálie
 • Řecko
 • Bulharsko
 • Rumunsko
 • Indonésie
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Velká Británie
 • Venezuela
 • Dánsko
 • Kolumbie
 • USA