PŘENOSNÝ MĚŘÍCÍ TESTER

PŘENOSNÝ MĚŘÍCÍ TESTER

Jednoduchý přenosný diagnostický přístroj určený pro rychlou kontrolu přepěťových ochran (SPD) obsahujích metaloxidové varistory nebo plynem plněné bleskojistky (GDT).

Přístroj umožňuje kontrolovat:
a) Hodnotu tzv. varistorového napětí UV @ 1mA [V] u SPD do 1000V obsahující varistory
b) Úroveň stejnosměrného zapalovacího napětí UVDC [V] u SPD do 1000V obsahujících bleskojistky
c) Hodnotu izolačního odporu Riso (od 25VDC až do 1000VDC)
 

TECHNICKÉ PARAMETRY

   
 
Popis tlačítek:
1) Ѻ 
- Tlačítko sloužící k zapnutí (1x) nebo vypnutí (2x) přístroje. Pokud je přístroj zapnut, lze krátkým stiskem tohoto tlačítka zapnout (nebo vypnout) přisvětlovací LED-diodu umístěnou na jeho čelní stěně

2) Riso/USPD - Tlačítko volby měřícího módu
Mód Riso - v tomto módu je třeba přednastavit žádanou hodnotu max. měřicího napětí pomocí tlačítek ↓↑UTEST (je možné přenastavit 25,50,100,250,500 nebo 1000 V). Po spuštění měření tlačítkem START se na displeji vpravo  dole objeví změřená hodnota Riso.
Mód SPD - v tomto módu probíhá po spuštění měření tlačítkem START testování připojeného nelineárního prvku DC proudem 1mA. Pokud je měřeným prvkem metaloxidový varistor, zobrazí se na displeji hodnota miliampérového bodu UV @1mA [V]. Pokud je měřeným prvkem plynem plněná bleskojistka (GDT), zobrazí se na displeji hodnota jejího stejnosměrného zapalovacího napětí UVDC [V].

3) FUNC
- Tlačítko umožňující v módu USPD nastavit minimální (DCmin) nebo maximální (DCmax) úroveň miliampérového bodu UV (ve voltech) pro tzv. opakovaná měření stejného typu SPD. Nastavení těchto úrovní na žádanou hodnotu se provádí pomocí tlačítek ↓↑UTEST.

Pozn.: Pokud je nastavení úrovní DCmax a DCmin správně provedeno, zobrazí se výsledek testu SPD na displeji textem.... buď TEST OK.... nebo TEST x.

Podrobný návod k používání přístroje G-TESTER lze nalézt na www.acervoltage.cz .